Buscar en Flora de Guinea

Introduzca texto:


Familia: Leguminosae-Mimosoideae

Adenopodia scelerata (A. Chev.) Brenan in Kew Bull. 41: 76 (1986)

Entada scelerata A. Chev. in Bull. Soc. Bot. France 58, Mém. 8: 160 (1912)

Tipo: Costa de Marfil. Moyenne Sassandra, entre Guidéko et le Zozro, Chevalier 19027 (P) [Villiers (1989: 86)]
Descripción: Villiers (1989: 83)

Bosque secundario; 0-300 m. África tropical occidental y central, desde Liberia hasta Angola y R.D. Congo. Río Muni.

top